Korešpondenčná adresa:

Korešpondenčná adresa:
ROBSAT, s.r.o.
Slovenského 24
040 01 Košice
IČO: 47 546 000

tel:

Bankové spojenie:

mail: robsat@robsat.sk

kontaktný formulár: